Opieka dla dorosłych

Nasz numer rejestracji służy Pacjentom Poradni Lekarza Rodzinnego NFZ. Prosimy o spokojne oczekiwanie na połączenie. 

PACJENCIE, DZWOŃ DO NAS NA TEN NUMER TELEFONU: 32 411 56 57

Jeśli jesteś niedaleko, podejdź do rejestracji: ul. Wolności 299

Udostępniamy bezpłatny parking aż do 2h i windę dla osób potrzebujących!

Rejestracja dla dorosłych

Ze świadczeń POZ mogą korzystać osoby ubezpieczone, które złożyły deklarację, dotyczącą wyboru lekarza rodzinnego.

Opieka dla osoby dorosłe jest bezpłatna.

Każdy Pacjent ma prawo do nieodpłatnej diagnostyki i leczenia u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni.

Specjalista powinien być lekarzem pierwszego kontaktu, do którego osoba dorosła zgłasza się w przypadku choroby, na okresowe badania oraz szczepienia.

Opieka dla dorosłych daje możliwość uzyskania zaświadczenia lekarskiego, jak również orzeczenia lekarskie.

Do lekarza pierwszego kontaktu należy się zapisać, wypełniając odpowiednią deklarację. Zazwyczaj w momencie wypełniania deklaracji o opiekę dla osoby dorosłej przez lekarza, Pacjent wypisuje kartę wyboru pielęgniarki, a w przypadku kobiet dokonywany jest jeszcze wybór położnej.

Warto korzystać z tej samej praktyki lub przychodni lekarskiej jeśli mamy rodzinę. Niejednokrotnie ułatwia to lekarzom pozyskać informacje o całej rodzinie w przypadku niektórych chorób. Pozwala to skrócić czas diagnostyki i leczenia.

W ramach opieki medycznej pacjenci mogą skorzystać z usług w zakresie:

  • badań i porad profilaktycznych,
  • szczepień ochronnych,
  • profilaktyki chorób układu krążenia,
  • leczenia schorzeń (udzielanie porad dotyczących terapii, zapewnienie diagnostyki: laboratoryjnej, obrazowej oraz nieobrazowej – badania EKG, RTG, USG i inne, które lekarz uzna za niezbędne),
  • wydawania recept, również na leki zalecone przez innego lekarza, jeżeli pacjent dostarczy pisemną informację, dotyczącą rozpoznania choroby oraz rekomendowanej farmakoterapii,
  • wykonywania koniecznych zabiegów, zarówno w gabinecie, jak i w miejscu zamieszkania pacjenta,
  • wydawania orzeczeń i zaświadczeń o stanie zdrowia,
  • kierowania do specjalistycznych poradni, a ponadto na leczenie szpitalne, rehabilitację, leczenie uzdrowiskowe (w placówkach posiadających umowę z działających w ramach o umowy z NFZ),
  • wydawania decyzji dotyczących przewozu sanitarnego, kiedy pacjent musi być przetransportowany do szpitala, poradni specjalistyczne lub na badanie diagnostyczne,
  • kwalifikowania do korzystania ze świadczeń pielęgniarki oraz opieki długoterminowej.

PACJENCIE, DZWOŃ DO NAS NA TEN NUMER TELEFONU: 32 411 56 57

Jeśli jesteś niedaleko, podejdź do rejestracji: ul. Wolności 299

Szczepienia w Sanivitas

Zawsze warto się szczepić!

Szczepienia są skuteczną bronią przeciwko wielu poważnym, a nawet śmiertelnym, chorobom zakaźnym. Dlatego po zakończeniu Programu Szczepień Ochronnych powinniśmy we własnym zakresie zadbać o kontynuację tej formy profilaktyki.

Oferujemy możliwość szczepień obowiązkowych i zalecanych osobom dorosłym oraz dzieciom

U nas zaszczepisz się przeciwko następującym chorobom:

błonica, cholera, dur brzuszny, japońskie zapalenie mózgu, kleszczowe zapalenie mózgu, krztusiec, odra, ospa wietrzna, pneumokoki, polio, różyczka, świnka, tężec, wścieklizna, WZW typu A i B, zapalenie opon mózgowych A, B, C, W135, Y,  żółta febra (żółta gorączka). 

Nasze inne usługi

Pamiętaj o samobadaniu piersi – to ważne!

Poświęć 3 minuty, by zobaczyć na poniższym filmiku, jak to robić prawidłowo.