pon.-pt. 8.00-18.00
Bytom: ☎(32)3877605/ ☎(32)3877606 | Zabrze: ☎(32)4115657

Opieka dla dorosłych

Zabrze 41-800 ul. Św Barbary 1 (Galeria Zabrze)

Telefon: (32) 411 56 57

Ze świadczeń POZ mogą korzystać osoby ubezpieczone, które złożyły deklarację, dotyczącą wyboru lekarza rodzinnego.

Opieka dla osoby dorosłe jest bezpłatna. Każdy Pacjent ma prawo do nieodpłatnej diagnostyki i leczenia u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni.  Specjalista powinien być lekarzem pierwszego kontaktu, do którego osoba dorosła zgłasza się w przypadku choroby, na okresowe badania oraz szczepienia. Opieka dla dorosłych daje możliwość uzyskania zaświadczenia lekarskiego, jak również orzeczenia lekarskie. Do lekarza pierwszego kontaktu należy się zapisać, wypełniając odpowiednią deklarację. Zazwyczaj w momencie wypełniania deklaracji o opiekę dla osoby dorosłej przez lekarza, Pacjent wypisuje kartę wyboru pielęgniarki, a w przypadku kobiet dokonywany jest jeszcze wybór położnej.

Warto korzystać z tej samej praktyki lub przychodni lekarskiej jeśli mamy rodzinę. Niejednokrotnie ułatwia to lekarzom pozyskać informacje o całej rodzinie, w przypadku niektórych chorób. Pozwala skrócić czas diagnostyki i leczenia.

W ramach opieki medycznej pacjenci mogą skorzystać z usług w zakresie:

badań i porad profilaktycznych,

szczepień ochronnych,

profilaktyki chorób układu krążenia,

leczenia schorzeń (udzielanie porad dotyczących terapii, zapewnienie diagnostyki: laboratoryjnej, obrazowej oraz nieobrazowej – badania EKG, RTG, USG i inne, które lekarz uzna za niezbędne),

wydawania recept, również na leki zalecone przez innego lekarza, jeżeli pacjent dostarczy pisemną informację, dotyczącą rozpoznania choroby oraz rekomendowanej farmakoterapii,

wykonywania koniecznych zabiegów, zarówno w gabinecie, jak i w miejscu zamieszkania pacjenta,

wydawania orzeczeń i zaświadczeń o stanie zdrowia,

kierowania do specjalistycznych poradni, a ponadto na leczenie szpitalne, rehabilitację, leczenie uzdrowiskowe (w placówkach posiadających umowę z działających w ramach o umowy z NFZ),

wydawania decyzji dotyczących przewozu sanitarnego, kiedy pacjent musi być przetransportowany do szpitala, poradni specjalistyczne lub na badanie diagnostyczne,

kwalifikowania do korzystania ze świadczeń pielęgniarki oraz opieki długoterminowej.

Opieka dla dzieci

Szczepienia i medycyna podróży

Gabinety prywatne