Po Leczeniu Raka Piersi

Monitorowanie i Rehabilitacja Pacjentki Po Radykalnym Leczeniu Raka Piersi

po leczeniu raka

Po radykalnym (nastawionym na całkowite wyleczenie) leczeniu raka piersi Pacjentka podlega systematycznej kontroli onkologicznej wg ogólnie przyjętego schematu:

 • Przez pierwsze 2 lata od operacji- co 3-4 miesiące
 • Od 2 do 5 lat co 6 miesięcy
 • Od 5 do 10 lat co 12 miesięcy

Mammografię wykonuje się:

 • po mastektomii po 12 miesiącach
 • po leczeniu oszczędzającym – po 6 miesiącach i następną po 12 miesiącach

Badanie ginekologiczne i cytologię z szyjki macicy co 12 miesięcy

Inne badania według indywidualnych wskazań dla każdej Pacjentki

Podczas wizyt kontrolnych podstawowym zadaniem Lekarza jest zbadać chorą, w szczególności bliznę po operowanej stronie, pierś operowaną jak również zdrową pierś.

Zalecenia dla Pacjentek po mastektomii

Po operacji mastektomii należy przestrzegać zaleceń, a także zwrócić szczególna uwagę na kończynę górną po stronie operowanej.

Ważne jest również kontynuowanie rehabilitacji. Ma ona na celu przywrócenie i utrzymanie pełnej ruchomości i prawidłowej funkcji ręki po stronie operowanej, jak również zapobieżenie pojawienia się obrzęku chłonnego. Kończyna górna po stronie operowanej piersi wymaga szczególnej troski.

Zaleca się unikać następujących czynników sprzyjających rozwojowi obrzęku limfatycznego po amputacji piersi w obrębie kończyny górnej po stronie operowanej:

 • nadmiernego wysiłku,
 • podnoszenia i noszenia ciężkich przedmiotów,
 • długiego noszenia nawet lekkich przedmiotów zwłaszcza przy opuszczonej kończynie górnej),
 • gwałtownych ruchów i długiego powtarzania tych samych ruchów przy opuszczonych kończynach górnych,
 • jakiegokolwiek linijnego, okrężnego rodzaju ucisku (swobodnego np.: przez zegarek, biżuterie, ubranie),
 • spania na kończynie górnej po stronie operowanej,
 • gorących kąpieli,
 • gorących okładów i intensywnego opalania się,
 • urazów kończyny górnej po stronie operowanej,
 • stanów zapalnych kończyny,
 • mierzenia ciśnienia tętniczego krwi,
 • robienia zastrzyków i wlewów kroplowych,
 • pobierania krwi w obrębie kończyny po stronie operowanej,
 • pchania i ciągnięcia,
 • długiego moczenia kończyny,
 • używania drażniących detergentów,
 • nadmiernej wilgoci,
 • bielizny uszytej z szorstkich materiałów,
 • środków kosmetycznych i higienicznych, które drażnią skórę,
 • ucisku strony operowanej podczas jazdy samochodem (należy podkładać coś miękkiego pod pasy bezpieczeństwa),
 • noszenia ciasnej bielizny i biustonoszy z ciasnymi, wąskimi ramiączkami.

Zaleca się w życiu codziennym :

 • wysokie ułożenia kończyny w czasie snu jak i w czasie wypoczynku i pracy,
 • noszenie protezy piersi, co wpłynie korzystnie na lepsze zrównoważenie stron ciała i utrzymanie prawidłowej jego postawy,
 • dokonywanie uproszczonych pomiarów taśmą centymetrową obwodów kończyny górnej, zarówno po stronie zabiegu operacyjnego jak i porównawczo po stronie nieoperowanej,
 • 20-30 minutowe ćwiczenia ruchowe, wykonywane 1-2 razy dziennie, począwszy od 10-14 doby po zabiegu (gdy nie ma przeciwwskazań natury medycznej do kontynuowania usprawniania w warunkach domowych),
 • ćwiczenia należy uzupełniać i stosować zamiennie z innymi w celu większego urozmaicenia rehabilitacji,  dlatego polecamy skorzystanie z poradnika dla kobiet po amputacji gruczołu piersiowego,
 • stosowanie klina przeciwobrzękowego,
 • ćwiczenia oddechowe torem górno- i dolnożebrowym,
 • ćwiczenia rozluźniające, a także relaksacyjne,
 • kilkakrotnie w ciągu dnia wstrząsanie całą kończyną górną w pozycji jej wysokiego uniesienia,
 • stosowanie automasażu (auto drenażu limfatycznego) 1- 2 razy w ciągu dnia.

Należy pamiętać, iż uzyskanie pełnej sprawności kończyny nie zwalnia od obowiązku przestrzegania przez całe życie zaleceń dotyczących noszenia protezy piersi,  wysokiego układania kończyny oraz wykonywania automasażu i ćwiczeń.

Rehabilitacja Po Leczeniu Raka Piersi

Po leczeniu raka piersi rehabilitacja  obejmuje wszystkie aspekty zdrowia Pacjentki, które można usprawnić

Rehabilitacja po usunięciu układu chłonnego pachy:

Najważniejszym celem rehabilitacji po wycięciu układu chłonnego pachy jest przywrócenie pełnej sprawności ręki jak również zmniejszenie ryzyka wystąpienia obrzęku limfatycznego. W tym celu stosuje się masaże limfatyczne, poza tym manualną rehabilitację usprawniającą staw barkowy.

Operacje Odtwórcze Piersi

Jednym z elementów rehabilitacji jest także zaoferowanie chorym możliwości przeprowadzenia operacji odtwórczej piersi. Operacje polegają na odtworzeniu kształtu piersi z użyciem własnych tkanek chorego z ewentualnym użyciem dodatkowo wszczepianych protez (implantów).

Wsparcie Psychologiczne Po Leczeniu Raka

Z uwagi na to, że cały proces leczenia raka piersi jest długi i ponadto obciążający psychicznie, w większości ośrodków Pacjentom i ich najbliższym oferuje się wsparcie psychologiczne.

 

po leczeniu raka bytom