Badania kierowców kat.B

Tel.: 32-411-56-57

Badania Kierowców

Badania Kierowców

Badania Kierowców Kategorii B w Sanivitas w Zabrzu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, badania kierowców (m.in. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.) pozwalają określić, czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania uniemożliwiające prowadzenie pojazdów mechanicznych.

Nasi lekarze:

Tel.: 32-411-56-57

dr Urszula Ramian – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog, lekarz wykonujący badania kierowców kat. B, lekarz wydający pozwolenia na broń

Przychodnia Sanivitas w Zabrzu – dni przyjęć lekarza: poniedziałek, wtorek, środa i piątek

 

 

Badanie kierowców kat. B

Samo badanie kierowców kat. B trwa przeważnie kilkanaście minut. Lekarz w jego trakcie sprawdza wzrok, słuch, zmysł równowagi, narządy ruchu, układ nerwowy, oddechowy, sercowo – naczyniowy i ocenia ogólny stan zdrowia badanego. Lekarz, sprawdza dodatkowo czy istnieje jakiekolwiek przeciwwskazania do kierowania pojazdami.

Badanie na prawo jazdy, na kategorię  B, nie wymaga przygotowania. Pamiętaj,  o tym, aby być wyspanym i nie zażywać przed badaniem środków odurzających ani nie pić alkoholu. Zabierz ze sobą  dowód tożsamości i okulary lub soczewki, jeśli masz poważną wadę wzroku. W przypadku chorób przewlekłych z pewnością warto mieć ze sobą dokumentację medyczną oraz aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza prowadzącego. Na początku badania zostaniesz poproszony o wypełnienie oświadczenia, dotyczącego stanu zdrowia oraz nagłówka karty badania lekarskiego. Lekarz orzecznik przeprowadzi z wywiad i na tej podstawie wypełni odpowiednie dokumenty. Ponadto dokona on oceny stanu zdrowia narządów wzroku, słuchu, równowagi, układów ruchu, sercowo-naczyniowego, oddechowego, nerwowego. Na podstawie rozmowy dokona oceny stanu psychicznego, a także wykryje ewentualne objawy, świadczące o uzależnieniu od alkoholu i środków odurzających. Zapyta także, czy stosujemy produkty lecznicze, mogące mieć wpływ na kierowanie pojazdami.

 

Przygotowanie do badania kierowców kategorii B

Dzień przed badaniem wykonaj oznaczenie poziomu cukru we krwi na czczo rano, możesz przeprowadzić to badanie w swojej poradni POZ lub w Poradni Sanivitas w Zabrzu


Zapraszamy do składania deklaracji – zapisywania się do Poradni Lekarza Rodzinnego Galeria Zdrowia Sanivitas w Zabrzu.

Poradnia Zabrze