Kardiolog Sanivitas Zabrze

Tel.: 32-411-56-57

Gabinet Kardiologiczny w Poradni Sanivitas Zabrze

Kardiolog Sanivitas w Bytomiu

Specjalista kardiolog zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem chorób serca, aorty oraz mniejszych naczyń krwionośnych, zarówno gdy są to choroby nabyte, jak i wrodzone.

Ponadto kardiolog opiekuje się pacjentami z chorobami przewlekłymi serca i układu krążenia, a także kiedy u chorego występują zaburzenia rytmu serca, kontroluje regularnie stan chorego oraz modyfikuje stosowane leczenie. Jeżeli zachodzi taka konieczność kardiolog podejmuje decyzję o wykonaniu badań dodatkowych lub poszerzeniu diagnostyki.

Nasi Lekarze:

Tel.: 32-411-56-57

dr Maria Adamczyk – specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z kardiologii

Przychodnia Sanivitas w Zabrzu – dni przyjęć lekarza: wtorek

dr Mateusz Mościński – specjalista kardiolog

Przychodnia Sanivitas w Zabrzu – dni przyjęć lekarza: wtorek

dr Ewa Underman – specjalista kardiolog

Przychodnia Sanivitas w Zabrzu – dni przyjęć lekarza: środa

Jakie badania przeprowadza kardiolog?

Leczenie u kardiologa poprzedzone jest dokładną oceną stanu pacjenta. W pierwszej kolejności specjalista kardiolog przeprowadza szczegółowy wywiad chorobowy oraz dokładne badanie fizykalne, po czym decyduje o konieczności dalszej diagnostyki. W obrębie kardiologii specjalista dysponuje szerokim zakresem badań diagnostycznych. Zawsze konieczne jest wykonanie spoczynkowego badania EKG.

W czasie wizyty Specjalista Kardiolog  wykonuje badanie UKG.

Konieczne jest także wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych. Jednym z głównych badań w kardiologii jest UKG , zwane także echo serca (badanie USG serca). Najczęściej echo serca wykonywane jest przezklatkowo, jednak w uzasadnionych przypadkach kardiolog może podjąć decyzję o wykonaniu badania w formie przezprzełykowej lub tkankowej echokardiografii dopplerowskiej.

Zgłoś się do specjalisty kardiologa w Poradni Sanivitas Bytom jeśli masz objawy:

 • ból w klatce piersiowej
 • kołatanie serca
 • nierówne bicie serca
 • łatwe męczenie się
 • nawracające duszności
 • nadciśnienie tętnicze
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • omdlenia
 • zawroty głowy
 • obrzęki wokół kostek nóg lub obrzęki podudzi

Konsultacja kardiologiczna powinna być także przeprowadzona jeśli:

 • przygotowujesz się do operacji z powodu choroby niekardiologicznej
 • trenujesz intensywnie
 • chcesz przeprowadzić badanie profilaktyczne
 • w twojej rodzinie występuje obciążenie dziedziczne chorobami serca i układu krążenia

Kardiolog leczy i ma pod stałą kontrolą pacjentów z chorobami:

 • wrodzone choroby serca, także wady serca
 • zaburzenia rytmu serca, migotanie przedsionków, napadowy częstoskurcz nadkomorowy,
 • przebyty zawał mięśnia sercowego,
 • choroba niedokrwienna serca, choroba wieńcowa
 • nadciśnienie tętnicze,
 • kardiomiopatia rozstrzeniowa, przerostowa,
 • przewlekła niewydolność serca
 • przewlekła niewydolność krążenia
 • obecność rozrusznika serca

Poradnia Zabrze