Projekt w Ramach Narodowej Strategii Onkologicznej

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

W Śląskim Ośrodku Onkologii „SANIVITAS” sp. z o.o.  zakończono procedurę instalacji i uruchamiania najwyższej klasy mammografu dofinansowanego w ramach Programu narodowej Strategii Onkologoicznej. 

Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w ramach programu Narodowa Strategia Onkologiczna na zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotwórów  – mammografy

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to program wieloletni na lata 2020-2030 wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii. Strategia została przyjęta przez Radę Ministrów w drodze uchwały.

Na stronie NSO znajdziesz informacje takie jak:

Liczba nowotworów wzrasta

Pięć obszarów działania

Najważniejsze działania w ramach NSO

Narodowa Strategia Onkologiczna materiały