Szkoła rodzenia

Szkoła Świadomego Rodzicielstwa w Zabrzu, Katowicach i Tarnowskich Górach

Rekrutacja do Programu została zakończona.

Szkoła Świadomego Rodzicielstwa w Zabrzu, Katowicach i Tarnowskich Górach”

nr wniosku: WND-RPSL.09.02.06-24-0751/17-004

Cele i planowane efekty projektu: Projekt adresowany jest do przyszłych rodziców, ma charakter edukacyjny i ma za zadanie przygotować partnerów do porodu, w tym do porodu rodzinnego. Celem projektu jest kształtowanie postaw świadomego rodzicielstwa wśród mieszkańców województwa śląskiego. Zakłada się udział 1000 osób z województwa śląskiego (625 kobiet  będących w minimum 20 tygodniu ciąży i 375 mężczyzn), w tym minimum 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu odbywa się również szkolenie personelu medycznego w zakresie profilaktyki chorób piersi i chorób skóry w wieku dziecięcym. 

Wartość projektu: 396 525,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 337 046,25 PLN

Czas trwania projektu: 01.09.2018- 30.04.2021

Pozostałe informacje o projekcie i zapisy w rejestracji przychodni Sanivitas. 

 

Szkoła Świadomego Rodzicielstwa w Zabrzu, Katowicach i Tarnowskich Górach