Rehabilitacja

 

Skuteczna rehabilitacja osób z chorobami przewlekłymi układu kostno – stawowego i mięśniowego sposobem na pozostanie w aktywności zawodowej”

WND-RPSL.08.03.02-24-00HD/19-002

Cele projektu i planowane efekty: Przedmiotem projektu jest świadczenie usług wysokiej jakości rehabilitacji dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu, spowodowanymi przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego, jak również zwiększanie wiedzy w zakresie profilaktyki wtórnej dzięki prowadzonym działaniom edukacyjnym. Celem głównym projektu jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej osobom, które ze względu na stan zdrowia zagrożone są utratą pracy oraz tym, które chciałyby po okresie rekonwalescencji kontynuować zatrudnienie. Grupę docelową w projekcie stanowi 500 osób od 50 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, dotkniętych problemem ww. chorób oraz czterech przedstawicieli kadry medycznej, świadczący usługi pacjentom z ww. problemami zdrowotnymi. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w województwie śląskim na terenie miasta Zabrza.

Projekt obejmuje też szkolenie kadry medycznej w zakresie nowoczesnych technik rehabilitacji chorób przewlekłych układu kostno- stawowego i mięśniowego.

Wartość projektu: 881 025,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 748 871,25 PLN

Czas trwania projektu:  2020-01-01 – 2022-08-15

Pozostałe informacje o projekcie i zapisy pod numerem telefonu: 605 165 621

„Skuteczna rehabilitacja osób z zapalnymi chorobami układu kostno – stawowego i mięśniowego sposobem na pozostanie w aktywności zawodowej”

Nr wniosku: WND-RPSL.08.03.02-24-00HE/19-003

Cele i planowane efekty projektu: Przedmiotem projektu jest świadczenie usług wysokiej jakości rehabilitacji dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu, spowodowanymi zapalnymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego, jak również zwiększanie wiedzy w zakresie profilaktyki wtórnej dzięki prowadzonym działaniom edukacyjnym. Celem głównym projektu jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej osobom, które ze względu na stan zdrowia zagrożone są utratą pracy oraz tym, które po okresie rekonwalescencji chciałyby kontynuować zatrudnienie. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby od 50 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, aktywne zawodowo lub deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia, dotknięte problemem ww. chorób oraz przedstawiciele kadry medycznej, świadczący usługi pacjentom z ww. problemami zdrowotnymi. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w województwie śląskim na terenie miasta Zabrza. Projekt obejmuje też szkolenie kadry medycznej w zakresie nowoczesnych technik rehabilitacji chorób zapalnych układu kostno- stawowego i mięśniowego.

Wartość projektu: 504 937,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 429 196,45  PLN

Czas trwania projektu: 2020-01-01 – 2022-08-15

Pozostałe informacje o projekcie i zapisy pod numerem telefonu: 605 165 621