Pulmonolog i alergolog dla dzieci

Pulmonolog jest lekarzem specjalizującym się w diagnostyce i leczeniu wad wrodzonych oraz w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego. Zajmuje się między innymi zapaleniami płuc, oskrzeli, rakiem płuc, mukowiscydozą, odmą, rozedmą, astmą, kaszlem u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

NASZ SPEC. Z ZAKRESU PULMONOLOGII I ALERGOLOGII DLA DZIECI

lek. Maciej Przybył

Należy umówić się na wizytę w rejestracji Sanivitas, lekarz przyjmuje w czwartki od godziny 15:30. 

Pierwsza wizyta 150 zł, kolejna 130 zł.

USG płuc 70 zł. 

Pulmonolodzy dziecięcy często specjalizują się również w pediatrii i alergologii. Wynika to ze specyfiki chorób układu oddechowego, których objawy dotykają obszaru na styku tych trzech specjalizacji medycznych. 

Nasz Ekspert oprócz leczenia alergii i odczulania alergii specjalizuje się w leczeniu chorób płuc i oskrzeli, przede wszystkim kaszlu, duszności, astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, a także chorób infekcyjnych układu oddechowego.

Skonsultuj się z lekarzem, który:

 • przeprowadzi badania przedmiotowe i podmiotowe oraz czynnościowe, w tym spirometrię,
 • skieruje na badania dodatkowe,
 • pobierze i skieruje próbki do badań laboratoryjnych oraz zinterpretuje otrzymane wyniki,
 • zaopiekuje się pacjentem w sytuacjach nagłych i przeprowadzi przez zaostrzenia choroby,
 • skieruje na zabiegi chirurgiczne i przeprowadzi kwalifikację do nich,
 • poprowadzi leczenie chorób infekcyjnych i przewlekłych układu oddechowego oraz leczenie powikłań po takich schorzeniach,
 • przeprowadzi praktyczną naukę używania sprzętu wspomagającego proces oddychania lub działającego leczniczo, np. inhalatorów, respiratorów do użytku domowego,
 • skieruje na leczenie uzdrowiskowe i sanatoryjne,
 • prowadzi działania edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób układu oddechowego.

Kiedy należy udać się do pulmonologa dziecięcego?

Do pulmonologa dziecięcego przychodzimy, gdy:

 • stwierdzono u noworodka wady rozwojowe lub choroby genetyczne dotyczące układu oddechowego (np. mukowiscydoza),
 • dziecko wciąga powietrze przez usta zamiast oddychać przez nos,
 • u dziecka często występują infekcje dróg oddechowych,
 • dziecko cierpi na przewlekły kaszel lub katar,
 • u dziecka podejrzewa się lub stwierdzono astmę,
 • do dróg oddechowych dziecka zaabsorbowało się ciało obce (np. klocek podczas zabawy lub inny drobny przedmiot)
 • istnieje podejrzenie alergii objawiającej się ze strony układu oddechowego.

 

Jak często należy odwiedzać pulmonologa dziecięcego?

 • Jednorazowo: jeśli podczas wizyty jest możliwe wykluczenie choroby układu oddechowego wymagającej kolejnej interwencji pulmonologa – leczenie często może prowadzić później pediatra lub lekarz rodzinny.
 • Doraźnie: w przypadku wystąpienia zaostrzenia przebiegu choroby lub w przypadku wystąpienia komplikacji podczas prowadzonego procesu leczenia.
 • Wizyty kontrolne odbywają się według harmonogramu zaleconego przez lekarza.

 

Jak przygotować się do wizyty u pulmonologa dziecięcego?

Wskazane, by na pierwszą wizytę przynieść ze sobą dokumentację medyczną, jak:

 • wyniki badań alergologicznych,
 • wyniki badań innych narządów, m.in. serca, układu pokarmowego,
 • kartę przebiegu ciąży i porodu, jeśli pacjentem jest niemowlę.

Należy zadbać o higienę ciała i jamy ustnej dziecka. Jeśli dziecko jest już na tyle duże, warto porozmawiać z nim przed wizytą i wyjaśnić cel wizyty u lekarza, a także spróbować opisać, jak będzie wyglądała wizyta.

Szczepienia w Sanivitas

Zawsze warto się szczepić!

Szczepienia są skuteczną bronią przeciwko wielu poważnym, a nawet śmiertelnym, chorobom zakaźnym. Dlatego po zakończeniu Programu Szczepień Ochronnych powinniśmy we własnym zakresie zadbać o kontynuację tej formy profilaktyki.

Oferujemy możliwość szczepień obowiązkowych i zalecanych osobom dorosłym oraz dzieciom

U nas zaszczepisz się przeciwko następującym chorobom:

błonica, cholera, dur brzuszny, japońskie zapalenie mózgu, kleszczowe zapalenie mózgu, krztusiec, odra, ospa wietrzna, pneumokoki, polio, różyczka, świnka, tężec, wścieklizna, WZW typu A i B, zapalenie opon mózgowych A, B, C, W135, Y,  żółta febra (żółta gorączka). 

Nasze usługi