Odwiedź nasze media społecznościowe:

imageŚwiadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ w naszej poradni – zapraszamy do składania deklaracji wyboru.

Realizowane są najczęściej w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), ale w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej.

Świadczenia POZ udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8:00 a 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy

Gabinet zabiegowy (w tym także punkt szczepień) jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy przychodni POZ, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W przeważających przypadkach pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia.
Jednak:

  • w chorobach przewlekłych – jeśli pacjent nie skarży się na gorsze samopoczucie, przy kontynuacji leczenia, gdy potrzeba kontaktu pacjenta z lekarzem POZ nie wynika z konieczności uzyskania pomocy medycznej,

porady mogą być udzielane w innym, uzgodnionym z pacjentem, terminie.

W celu skorzystania z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej pacjent powinien dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej. Wyboru dokonuje się w imieniu własnym. W imieniu innej osoby deklaracje mogą złożyć pełnoletni opiekunowie lub opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci, bądź innych osób, dla których ustanowiony został opiekun. Deklarację wyboru składa się do konkretnej osoby udzielającej świadczeń: imiennie do lekarza, pielęgniarki czy położnej.

Deklaracja dla noworodka
Jeżeli dziecko do 6 miesiąca życia nie ma nadanego numeru PESEL, może być zapisane na listę lekarza/pielęgniarki/położnej POZ na podstawie dowodu ubezpieczenia rodzica lub opiekuna prawnego. Po nadaniu dziecku numeru PESEL, najpóźniej po ukończeniu przez nie 6 miesiąca życia, rodzic powinien złożyć ponowną deklarację, ponieważ po tym czasie system informatyczny NFZ zaznaczy deklarację dziecka jako nieaktywną.

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Specjaliści oraz kadra:

 

Dr Małgorzata Wawer-Zahuta lekarz chorób wewnętrznych
Lek. Aneta Sacher specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej
Lek. Grażyna Gliklich specjalista medycyny rodzinnej
Lek. Jolanta Dragan-Widełka specjalista chorób wewnętrznych lekarz diabetolog i gastroenterolog
Lek. Iwona Rurańska specjalista pediatrii, przyjmuje poniedziałek
Lek. Olga Michoń specjalista pediatrii
Lek. Lidia Kajdas specjalista pediatrii
Lek. Joanna Świtek specjalista medycyny rodzinnej
Lek. Magdalena Stankiewicz lekarz rodzinny
Lek. Dominika Galios lekarz chorób wewnętrznych
Lek. Marian Szwabowicz specjalista radiolog
Ewa Wlosczyk pielęgniarka
Maria Magdalena Kozak Pielęgniarka
Bożena Rzeszowska pielęgniarka
Bożena Wasilewska pielęgniarka
Izabela Kraśniewska pielęgniarka
Zofia Pałka pielęgniarka
Izabela Szeliga położna
Anna Wawrzyńczok inspektor ochorny radiologicznej
mgr inż. Aleksandra Dawidczyk Kierownik Przychodni
01
iso logo
02
04
KONTAKT