Odwiedź nasze media społecznościowe:

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, (np. tam, gdzie ma najbliżej), niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Szczegółowe informację uzyska we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze oraz na stronie internetowej danego oddziału wojewódzkiego NFZ.

 

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • telefonicznie,
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

 

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu,
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

 

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

Lista lekarzy:

 

Lek. Patrycja Wyciszczok-Łowińska specjalista medycyny rodzinnej
Lek. Aneta Sacher specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej
Lek. Małgorzata Wawer-Zahuta lekarz chorób wewnętrznych
Lek. Szymon Płaczek specjalista chórb wewnętrznych lekarz pulmonolog
Lek. Teresa Such-Dubaj specjalista pediatrii
Lek. Katarzyna Kwiatkowska-Poręba specjalista medycyny rodzinnej
Lek. Joanna Konieczna-Czmiel specjalista medycyny rodzinnej i pediatri
Lek. Anna Czech specjalista chorób wewnętrznych
Lek. Grazyna Gliklich specjalista medycyny rodzinnej
Lek. Dawid Nowak lekarz pediatra
Lek. Andrzej Dubik lekarz pediatra
Lek. Małgorzata Głowacz specjalista medycyny rodzinnej i pediatri
Lek. Joanna Świtek lekarz  medycyny rodzinnej
Lek. Sebastian Smerdziński specjalista pediatrii
Lek. Anna Zielińska specjalista pediatrii
Lek. Ewa Kowalska lekarz rodzinny
Lek. Ewa Kiersznicka-Skrabek lekarz rodzinny
Lek. Takele Kebede specjalista medycyny ogólnej
Lek. Ewa Winecka specjalista medycyny rodzinnej
Lek. Daria Rok lekarz rodzinny
Lek. Wojciech Gwóźdź lekarz rodzinny
Lek. Anna Szymańska lekarz rodzinny
Lek. Jeremiasz Żelechowski lekarz rodzinny
Lek. Jarosław Śmieszek lekarz rodzinny
Lek. Agnieszka Babińska lekarz rodzinny
Lek. Marta Biedak lekarz rodzinny
Lek. Michał Ekkert lekarz rodzinny
mgr Marzena Huptas pielęgniarka koordynująca
Ewa Wlosczyk pielęgniarka
Bożena Rzeszowska pielęgniarka
Bożena Wasilewska pielęgniarka
Izabela Kraśniewska pielęgniarka
Katarzyna Słodka pielęgniarka
Maria Osiewacz pielęgniarka
Beata Bemben pielęgniarka
Agnieszka Kowaczek pielęgniarka
Justyna Kochon pielęgniarka
Grażyna Szczykałka pielęgniarka
Małgorzata Kłaczek pielęgniarka
Maria Walc pielęgniarka
Anna Konopińska pielęgniarka
Izabela Strzyż pielęgniarka
Irena Miodek pielęgniarka
Barbara Nieć pielęgniarka
Krystyna Drabek pielęgniarka
Kamila Wołek pielęgniarka
Joanna Pawlik pielęgniarka
Olimpia Lauterbach pielęgniarka
Cecylia Wróbel pielęgniarka
Iwona Czachor pielęgniarka
Ewa Sztepan pielęgniarka
Ewa Kubera pielęgniarka
Mirella Kusyk pielęgniarka
Anna Wawrzyńczok technik elektroradiologii
01
iso logo
02
04
KONTAKT