Odwiedź nasze media społecznościowe:

W dniach 24 – 27 marca 2010 roku w Barcelonie w Hiszpanii odbył się European Breast Cancer Conference EBCC 7 (Europejski Kongres Raka Piersi). Jako członek European Society of Surgical Oncology – ESSO (Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej) uczestniczył w nim także Dr n.med. Piotr Bednarski, zajmujący się w naszym ośrodku diagnostyką i leczeniem raka piersi.

EBCC jest najważniejszą konferencją na temat raka piersi w Europie organizowaną co dwa lata. Jest jedynym kongresem, który skupia wszystkich głównych specjalistów zajmujących się problemami chorych na raka piersi. Konferencja zachęca do współpracy lekarzy, naukowców i pacjentów, aby nie mówić tylko o postępie naukowym, ale także o etycznych, społecznych i praktycznych kwestiach związanych z opieką nad chorymi na raka piersi. EBCC-7 przyciągnęło w tym roku ponad 5000 delegatów z około 90 krajów z całego świata.

EBCC jest akredytowany przez Radę Akredytacyjną Centrum Onkologii w Europie (ACOE) a lekarze uczestniczący w kongresie otrzymują punkty akredytacyjne zatwierdzone przez Europejską Radę ds. Akredytacji ustawicznego kształcenia medycznego (EACCME). EBCC jest organizowany przez Europejską Grupę Organizacji Badań i Leczenia Raka (EORTC), Europejskie Towarzystwo Mastologiczne (EUSOMA), Europa Donna – wraz Europejską Koalicją Raka Piersi. Całość jest koordynowana przez European Cancer Organisation (ECCO).

Konferencja obejmuje prezentacje na temat wszystkich aspektów leczenia raka piersi, takich jak nowe osiągnięcia w naukach podstawowych i metod leczenia, zapobieganie, kontrola i diagnostyka, problemy psychologiczne i społeczne, rola terapii uzupełniających, jakość życia, wpływ raka piersi na rodziny, społeczności i społeczeństwa.

W tym roku głównymi tematami były:

nowe techniki operacyjne w leczeniu raka piersi,

operacje onkoplastyczne w raku piersi,

zastosowanie technik małoinwazyjnych w diagnostyce raka piersi,

czy chemioterapia indywidualna staje się rzeczywistością?

leczenie raka piersi w czasie ciąży i po,

profilowanie genów w leczeniu raka piersi,

wpływ stylu życia na raka piersi.

EBCC-7 koncentrowało się na trzech głównych trudnych tematach: znaczenie wielodyscyplinarnego partnerstwa w celu stymulowania postępu w opiece nad chorymi na raka piersi oraz poprawa badań klinicznych w całej Europie; wpływ standaryzacji postępowania na wynik leczenia locoregionalnego oraz integracji operacji i radioterapii, oraz w jaki sposób zmienia się przełożenie badań klinicznych na postępowanie z chorymi na raka piersi.

Wśród wielu wykładów, kilka było niezwykle ciekawych: Pod przewodnictwem A. Fourquet (Francja) oraz J. Baselga (Hiszpania) sesja omawiająca najnowsze badania dotyczące kobiet, którym wykonano mammografię czy uzyskano zmniejszenie umieralności? Czy większa częstotliwość kontroli prowadzi również do zmniejszenia umieralności? P.Romestaing (Francja) omówił wpływ napromieniowania (IMC-RT) na czas całkowitego przeżycia chorych na raka piersi u którch wykonano mastektomię. ??L. Pierce (USA) przedstawił dane pokazujące wyniki odległe leczenia oszczędzającego (BCT) i mastektomii u nosicielek mutacji BRCA. Bettina Borisch (Szwajcaria) uważa, że istnieje przyszłość profilaktyki raka piersi za pomocą interwencji farmakologicznej. Pod przewodnictwem H. Oldenburg (Holandia) odbyła sie ciekawa sesja na temat biopsji węzła wartowniczego (SLNB) gdzie zaprezentowano wieloletnie doświadczenie z SLNB, techniki mapowania, jak również zalecenia dotyczące stosowania SLNB w praktyce onkologicznej i jego przydatności w leczeniu raka piersi, z określeniem istotnych zagadnień i kierunków dla przyszłych badań.

Opróćz sesji plenarnych, wykładów i sesji plakatowych ważną częścią EBCC są warsztaty specjalistów. W tym roku były organizowane przez:

European Society of Surgical Oncology (ESSO): Przyszłość biopsji węzła wartowniczego.

Europejskie Stowarzyszenie ds. Radiologii Terapeutycznej i Onkologii (ESTRO): Bieżące problemy kliniczne w raku piersi. Wskazania do radioterapii po mastektomii (PMRT).

Międzynarodowa Szkoła USG Piersi (IBUS): Podstawy i nowe horyzonty technologii ultradźwiękowej, rozwój nowych technologii obejmujące biopsje igłą core (USCNB) oraz biopsji wspomaganych próżnią (VAB).

Alumni Club: Kontrowersje w leczeniu uzupełniającym raka piersi.

SenoNetwork pod przewodnictwem A. Costa (Włochy): Breast Unit: potrzeba zorganizowanej sieci .

W podsumowaniu z satysfakcją można stwierdzić, iż mimo skromniejszych środków, ale przy osobistym zaangażowaniu polskich lekarzy, nasze pacjentki są leczone tak samo jak pacjentki z Londynu, Paryża czy Berlina zgodnie z europejskimi standardami.

logo-nfz-ok
01
sto
02
04
KONTAKT