Program profilaktyki chorób układu krążenia

Choroby układu krążenia (sercowo-naczyniowego) są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. W tej dużej grupie znajdują się choroba wieńcowa, choroby naczyń mózgowych, choroba reumatyczna serca i inne zaburzenia zdrowotne. Zwiększone ryzyko tego rodzaju schorzeń dotyczy zwłaszcza osób z nadwagą i otyłością, nadciśnieniem, podwyższonym poziomem glukozy oraz lipidów we krwi. Problemy z układem krążenia często wynikają z biernego stylu życia, złych nawyków żywieniowychdietetycznych, nałogów (papierosy, alkohol) i stresu

Pomimo coraz lepszej diagnostyki i terapiisposobów leczenia, każdego roku około 200 tysięcy osób umiera z powodu chorób układu schorzeń sercowo-naczyniowegoych. Dlatego tak ważny jest program profilaktyczny, w ramach którego pacjenci zostają poddani pomiarom:

 • ciśnienia krwi, 
 • wskaźnika masy ciała (BMI), 
 • poziomu cholesterolu (całkowitego, frakcji LDL, HDL) i trójglicerydów,
 • poziomu glukozy we krwi. 

Na podstawie wyników tych badań lekarz może ocenić stopień ryzyka zachorowania na schorzenia układu krążenia oraz cukrzycę, a także udzielić odpowiednich porad edukacyjnych.

Program profilaktyki zdrowotnej realizowany w ramach świadczeń NFZ:

Narodowy Fundusz Zdrowia kieruje bezpłatny program profilaktyki zdrowotnej do osób, które:

 • w bieżącym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat,
 • są obciążone czynnikami ryzyka: mają stwierdzone nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, nietolerancję glukozy, nadwagę/ otyłość, palą papierosy, prowadzą siedzący i stresujący tryb życia,
 • w trakcie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (również u innych świadczeniodawców). 

Jak skorzystać z programu?

Świadczenia w ramach programu realizowane są bez skierowania, przez lekarza POZ, do którego przydzielona jest osoba ubezpieczona. Przed wizytą należy się zarejestrować.

Rak piersi to podstępna choroba. Rozwija się powoli i nie daje żadnych objawów w swoim początkowym stadium. Co roku w Polsce 6 tysięcy kobiet przegrywa nierówną walkę z rakiem piersi.(1) Nie daj się zaskoczyć przystąp do profilaktyki. Tylko w ten sposób można bowiem zapobiec rozwojowi raka i zmaksymalizować szanse na powodzenie terapii.

Epidemiologa raka piersi

Rak piersi (sutka) uchodzi za chorobę kobiecą, bo tylko w 1 na 100 przypadków dotyka mężczyzn. Tymczasem aż 23% wszystkich nowotworów złośliwych u pań to właśnie rak piersi. Trochę szerszy opis

W Polsce co raz więcej Polek choruje na raka piersi i co raz więcej umiera (szerszy opis 2-3 zdania)

Co zwiększa ryzyko rozwoju raka?

Ryzyko zachorowania dotyczy każdej kobiety, jednak z wiekiem jest coraz wyższe. Najwięcej przypadków choroby dotyka pacjentki po 50. roku życia.(2) Oprócz wieku, istnieje także kilka innych czynników, które mogą zwiększać ryzyko zachorowania.

Rak jest chorobą o bardzo złożonym podłożu. Współczesna wiedza medyczna pozwala jednak wyszczególnić czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia choroby. Na niektóre z nich nie mamy wpływu, inne są czynnikami modyfikowalnymi, czyli można je wyeliminować lub zmniejszyć ich skalę. Do pierwszej grupy, oprócz płci i wieku, należą:

 • skłonność rodzinna/stwierdzona mutacja w obrębie genów BRCA 1 lub/i BRCA 2,
 • choroba nowotworowa w przeszłości (rak sutka, jajnika, trzonu macicy),
 • przebytą radioterapia obszaru klatki piersiowej,
 • wczesna menstruacja (przed 12. rokiem życia),
 • ekspozycja na estrogeny środowiskowe (na przykład hormony w żywności),
 • bezdzietność lub urodzenie dzieci po 30. roku życia.(3)

Każda kobieta powinna mieć świadomość, że istnieje także znaczna grupa czynników, na które ma wpływ i wystarczy wprowadzić kilka zmian w stylu życia, aby dłużej cieszyć dobrym zdrowiem. Do modyfikowalnych czynników ryzyka raka sutka należą przede wszystkim:

 • nadwaga (tkanka tłuszczowa jest głównym źródłem estrogenów u kobiet po menopauzie – hormony te zwiększają ryzyko zachorowania na raka piersi),
 • nadmierna konsumpcja alkoholu,
 • długotrwałe przyjmowanie preparatów estrogenowych (w ramach antykoncepcji lub hormonalnej terapii zastępczej), zwłaszcza przez dłużej niż 10 lat.(3)

Dlaczego badania profilaktyczne są takie ważne?

Nie każda kobieta, u której zdiagnozowano raka, przechodzi przez chorobę tak samo i nie dla każdej nowotwór złośliwy jest wyrokiem. Decyduje o tym jednej strony „zjadliwość” raka –  w tej grupie schorzeń znajdują się łagodniejsze i cięższe odmiany, z drugiej strony – faza, w której schorzenie zostało wykryte. Im wcześniejsza, tym lepsze są rokowania. Jaka częstotliwość badań jest więc optymalna? Zależy to od rodzaju badania oraz obecności wyżej wymienionych czynników ryzyka.

 • nietypowe marszczenie się i naciąganie skóry,
 • wyczuwalny guzek na obszarze piersi lub pachy,
 • zmiana wyglądu skóry wokół brodawki sutkowej,
 • wciągnięcie brodawki sutkowej lub wyciek wydzieliny z krwią,
 • nietypowa zmiana kształtu, powiększenie lub opadanie jednej piersi,
 • powiększone węzły pachowe, nietypowe obrzęk pachy.

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

Rak szyjki macicy jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych u kobiet. Każdego roku w Polsce na chorobę zapada ponad 3000 pacjentek. Szczyt zachorowań dotyczy kobiet między 45. a 59. rokiem życia.Mechanizm rozwoju raka szyjki macicy nie jest do końca jasny, jednak obecnie wiadomo już bardzo wiele na temat czynników zwiększonego ryzyka choroby. Są nimi: wczesne rozpoczęcie współżycia, dużawysoka liczba partnerów seksualnych, przebycie powyżej 5 porodów, palenie papierosów, niski status socjoekonomiczny, dysplazja szyjki macicy (stan przedrakowy).

Wczesne wykrycie raka daje jednak duże szanse na jego wyleczenie. Badania profilaktyczne mają tu znaczenie kluczowe, gdyż wczesne stadium choroby nie wiąże się z żadnymi objawami.

Program profilaktyki zdrowotnej realizowany w ramach świadczeń NFZ:

Narodowy Fundusz Zdrowia kieruje bezpłatny program profilaktyki zdrowotnej do osób, które:

 • mają 25-59 lat,
 • w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonanej cytologii, 
 • są obciążone zwiększonym ryzykiem zachorowania (są nosicielkami wirusa HIV, przyjmują leki immunosupresyjne, są zakażone wirusem HPV i nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy).

Cytologia to prosta procedura przesiewowa, którą w ramach Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy należy wykonywać raz na 3 lata.

Co istotne, kobiety, które nie należą do tej grupy wiekowej, także mogą wykonać darmową cytologię w ramach NFZ.

Jak skorzystać z programu?

Cytologia jest wykonywana w trakcie badania ginekologicznego. Przed wizytą należy się zarejestrować.

Program Profilaktyki Raka Piersi

Rak piersi (sutka) jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet na całym świecie. Największym ryzykiem zachorowania obarczone są pacjentki w wieku 50-69 lat, jednak ryzyko wzrasta już po 35. roku życia, a przypadki zachorowań dotyczą nawet bardzo młodych kobiet.

Czynnikami podwyższonego ryzyka zachorowania są:

 • obciążenie rodzinne (rak piersi u matki, siostry, córki; stwierdzona mutacja genów BRCA1/2), 
 • duża nadwaga, 
 • nadmierne spożywanie alkoholu, 
 • ekspozycja na estrogeny (długotrwałe przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych z estrogenami, hormonalna terapia zastępcza),
 • wczesna menstruacja (przed 12. rokiem życia), 
 • późna menopauza (po 55. roku życia), 
 • bezdzietność lub urodzenie dzieci po 30. roku życia,
 • przebycie choroby nowotworowej w przeszłości (rak piersi, jajnika, trzonu macicy).

Profilaktyka raka piersi polega na eliminacji modyfikowalnych czynników ryzyka (rezygnacja z alkoholu i papierosów, utrzymywanie prawidłowej masy ciała) oraz regularnych badaniach. Terapia raka sutka ma większą szansę na powodzenie, jeżeli nowotwór został wykryty we wczesnym stadium. Dlatego każdej kobiecie zaleca się samobadanie piersi raz w miesiącu, kobietom przed 50. rokiem życia regularną kontrole USG, natomiast po 50. roku życia mammografię, wykonywaną minimum co 24 miesiące.

Program profilaktyki zdrowotnej realizowany w ramach świadczeń NFZ:

Narodowy Fundusz Zdrowia kieruje bezpłatny program profilaktyki zdrowotnej do osób, które:

 • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
 • w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy – powodem może być przynależność do grupy podwyższonego ryzyka (rak piersi u matki, siostry lub córki lub stwierdzona mutacja genów BRCA1/BRCA 2).

Programem nie mogą być objęte pacjentki, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe w piersi o charakterze złośliwym.

Jak skorzystać z programu?

Przed badaniem należy zarejestrować się w poradni – osobiście lub telefonicznie.

Ważne informacje dla pacjentek:

 • badanie mammograficzne, wykonywane w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, jest bezpłatne,
 • zgłaszając się na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty (potrzebny jest numer PESEL),
 • należy wziąć ze sobą zdjęcia lub płytkę z poprzedniego badania mammograficznego.

Przed wykonaniem mammografii pacjentki są proszone o wypełnienie ankiety, która stanowi część  Programu Profilaktyki Raka Piersi. Warto więc zabrać ze sobą okulary, jeśli zachodzi taka konieczność.

Nasze usługi

Nasze usługi