Problemy motoryczne u dzieci a problemy psychiczne

Nowe badania sugerują, że problemy motoryczne u dzieci mogą być zwiastunem poważnych chorób psychicznych

Badacze z Northwestern University (Chicago, IIllinois) odkryli, że nieprawidłowości motoryczne były dwukrotnie częstsze u osób, u których rozwinęła się psychoza lub depresja, w porównaniu z ich odpowiednikami w populacji ogólnej, co sugeruje, że te nieprawidłowości mogą pomóc w przewidywaniu wrażliwości i stanowić okazję do wczesnej interwencji.

„Dowiedzieliśmy się, że istnieją objawy motoryczne, które są mierzalne w okresie dojrzewania, są bardziej powszechne w tych zaburzeniach” – powiedziała główna badaczka dr Katherine SF Damme (Adolescent Development and Preventive Treatment Program (ADAPT), Northwestern University, Chicago, IIllinois).

Odkrycia zostały zaprezentowane na wirtualnym kongresie Schizophrenia International Research Society (SIRS) 2021.

Problemy motoryczne u dzieci mogą zapowiadać psychozę lub depresję

  • Patofizjologia psychozy i wczesne jej wykrywanie budzą duże zainteresowanie wśród badaczy, bowiem umożliwiłaby powszechniejszą wczesną interwencję. Objawy motoryczne są bowiem wg dr Damme „głównym objawem zarówno psychozy, jak i depresji”.
  • Dr Damme powiedziała, że występowanie objawów motorycznych w okresie dojrzewania niestety jest jeszcze niedostatecznie zbadana, choć mogą one być „krytycznym momentem dla identyfikacji markerów ryzyka” choroby.

Badana grupa

Do swoich badań badacze zebrali dane dotyczące funkcji motorycznych z badania Adolescent Brain Cognitive Development Study (ABCD), które obejmowało 10835 dzieci w wieku od 9 do 11 lat o szerokim zróżnicowaniu demograficznym z 21 miejsc w Stanach Zjednoczonych.

Wyniki badań

Ogólnie 27,6% dzieci miało przynajmniej jeden objaw motoryczny; około 3% miało co najmniej dwa objawy motoryczne. Najczęstszą z nich była dyskoordynacja, występująca u 19,3% uczestników badania. Ponadto zgłoszono, że 8,8% badanych doświadczyło opóźnień rozwojowo-motorycznych, 1,5% pobudzenia psychoruchowego, a 0,3% – spowolnienie psychoruchowe.
Badacze ustalili, że 4,6% uczestników badania spełniało kryteria depresji, 2,6% psychozy, a 1,8% – współistniejącej psychozy i depresji.
Objawy motoryczne były znacznie częstsze wśród dzieci z depresją, psychozą lub obydwoma chorobami niż wśród tych, które nie miały tych schorzeń; 45,8% przyznało, że ma co najmniej jeden objaw motoryczny.
Opóźnienia rozwojowo-motoryczne i dyskoordynacja występowały w mniej więcej tym samym zakresie zarówno u pacjentów z depresją, jak i u pacjentów z psychozą. Wskaźniki były wyższe wśród pacjentów z depresją i psychozą niż wśród pacjentów z jednym tylko stanem.


[źródło: Motor Abnormalities in Kids a Harbinger of Serious Mental Illness? – Medscape – Apr 30, 2021]

Jeśli uważasz, że problem może dotyczyć także Twojego dziecka, zawsze warto skonsultować się z lekarzem

Przychodnie Sanivitas – Bliżej Pacjenta