Gabinet położnej POZ

Zabrze 41-800 ul. Św Barbary 1 (Galeria Zabrze))

Telefon: (32) 411 56 57

Poradnia lekarza rodzinnego - SANIVITAS

Położna POZ ma pod swoją opieką kobiety w ciąży, połogu, kobiety po zabiegach ginekologicznych, a także noworodki do ukończenia 6. tygodnia życia.

Do usług świadczonych przez położną należą:

  • badania KTG (badanie tętna płodu), 
  • nadzór nad prawidłowym przebiegiem ciąży,
  • edukacja okołoporodowa, w tym instruktaż karmienia piersią, porady z zakresu diety i zdrowego trybu życia matki karmiącej, opieki i pielęgnacji noworodka (wizyty patronażowe w domu pacjentki).

Zobacz też: