lekarz-rodzinny-sanivitas

Opieka dla dorosłych

Zabrze 41-800 ul. Św Barbary 1 (Galeria Zabrze)

Telefon: (32) 411 56 57

Poradnia lekarza rodzinnego - SANIVITAS

Ze świadczeń POZ mogą korzystać osoby ubezpieczone, które złożyły deklarację, dotyczącą wyboru lekarza rodzinnego.

W ramach opieki medycznej pacjenci mogą skorzystać z usług w zakresie:

  • badań i porad profilaktycznych,
  • szczepień ochronnych,
  • profilaktyki chorób układu krążenia,
  • leczenia schorzeń (udzielanie porad dotyczących terapii, zapewnienie diagnostyki: laboratoryjnej, obrazowej oraz nieobrazowej – badania EKG, RTG, USG i inne, które lekarz uzna za niezbędne),
  • wydawania recept, również na leki zalecone przez innego lekarza, jeżeli pacjent dostarczy pisemną informację, dotyczącą rozpoznania choroby oraz rekomendowanej farmakoterapii,
  • wykonywania koniecznych zabiegów, zarówno w gabinecie, jak i w miejscu zamieszkania pacjenta,
  • wydawania orzeczeń i zaświadczeń o stanie zdrowia,
  • kierowania do specjalistycznych poradni, a ponadto na leczenie szpitalne, rehabilitację, leczenie uzdrowiskowe (w placówkach posiadających umowę z działających w ramach o umowy z NFZ), 
  • wydawania decyzji dotyczących przewozu sanitarnego, kiedy pacjent musi być przetransportowany do szpitala, poradni specjalistyczne lub na badanie diagnostyczne,
  • kwalifikowania do korzystania ze świadczeń pielęgniarki oraz opieki długoterminowej. 

Zobacz też: